1. ureter

  ureter, uretär, detsamma som urinledare.
 2. ureterit

  ureterit, inflammation i urinledaren (uretern).
 3. uretär

  uretär, ureter , detsamma som urinle­dare.
 4. uretero-ileostomi

  uretero-ileostomi, detsamma som Bricker-blåsa.
 5. ureterolitektomi

  ureterolitektomi, operation för att avlägsna stenar i urinledaren.
 6. astronomiskt ur

  astronomiskt ur, ur där man direkt kan avläsa astronomiska data.

 7. ureterotomi

  ureterotomi, en operation vid vilken urinledaren friläggs och öppnas för att t.ex. avlägsna en sten eller tumör.
 8. ljusklocka

  ljusklocka, ljusur , ur som drivs med ljus som energikälla.
 9. ureteroskopi

  ureteroskopi, undersökning av eller ingrepp i urinledaren (uretern) med hjälp av en rörkikare (ett ureteroskop).
 10. dykarur

  dykarur, ur vars boett är extremt tät ned till ett vattendjup av 200 m eller mer.