1. Per Henric Beurling

  Beurling, Per Henric, 1758 (eller 1763)–1806, urfabrikör.
 2. Krång Anders Andersson

  Andersson, Krång Anders, 1727–99, urmakare från byn Östnor i Mora, tillhör den första generationen moraurmakare.
 3. ABU Garcia AB

  ABU Garcia AB, Svängsta, företag inom sportfiskeutrustning, grundat 1921.
 4. Peter Ernst

  Ernst, Peter, 1714–84, urfabrikör
 5. Töreboda

  Töreboda, kommun i Västergötland (Västra Götalands län).

 6. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.