1. urfader

  u`rfader subst. ~n ORDLED: ur--fadern
  Svensk ordbok
 2. Manu

  Manu, i hinduisk mytologi Brahmas son och urfader till människosläktet samt den förste härskaren.
 3. Oghuz name

  Oghuz name, en samling episka berättelser på ett turkiskt språk om det legendariska ursprunget till oghuzerna och deras mytiske urfader Oghuz kagan.
 4. Gud

  Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar.
 5. skapelse

  skapelse, universums och människans tillkomst.