1. Halloween

  Halloween är namnet på allhelgonaafton, den 31 oktober, i bland annat USA och på Brittiska öarna.

 2. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 3. regeringsformen

  regeringsformen, RF, (1974:152), Sveriges främsta grundlag, tillkommen 1974.

 4. naturahushållning

  naturahushållning, ekonomiskt system där pengar normalt inte används som bytesmedel.
 5. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 6. konkav

  konkav, om ytan på en kropp: buktad inåt mot kroppen (”urholkad”).
 7. Bretton Woods-systemet

  Bretton Woods-systemet, internationellt valutasystem ca 1958–73, som byggde på fasta växelkurser.
 8. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.

 9. båt

  båt, farkost för färd på vatten, framdriven med hjälp av paddlar, åror, segel eller motor och som uppfyller Arkimedes princip.

 10. queerfeminism

  queerfeminism, social och politisk rörelse som sammanför feminism och queerteori och som ser heteronormativitet som grund för ett strukturellt förtryck.