1. urkalksten

    urkalksten, äldre benämning på metamorfa kalkstenar och dolomitstenar, dvs. marmor, som tillhör urberget, dvs. är äldre än ca 570 miljoner år.
  2. dekalcifiera

    dekalcifiera, urkalka vävnadsprov som innehåller förkalkade partier (t.ex. benvävnad).