1. kalksten

  kalksten, sedimentär karbonatbergart som till minst 50 % består av kalciumkarbonat, huvudsakligen i form av mineralet kalkspat.
 2. urkalksten

  urkalksten, äldre benämning på metamorfa kalkstenar och dolomitstenar, dvs. marmor, som tillhör urberget, dvs. är äldre än ca 570 miljoner år.
 3. marmor

  marmor, fin- till grovkornig metamorf (omvandlad) bergart.
 4. Kolmården

  Kolmården, skogklädd urbergsrygg belägen norr om Bråviken på gränsen mellan Östergötland och Södermanland.
 5. Tumbo

  Tumbo, f.d. församling i Eskilstuna kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 6. leptitformationen

  leptitformationen, leptitgruppen , lagerföljd i urberget i Bergslagen.
 7. Trosa

  Trosa, kommun i Södermanland (Södermanlands län).

 8. Runmarö

  Runmarö, ö i Stockholms skärgård, Värmdö kommun; 14 km 2, 275 invånare (2002).
 9. Värmdö

  Värmdö, kommun i Uppland och Södermanland (Stockholms län).

 10. Vingåker

  Vingåker, kommun i Södermanland (Södermanlands län).