1. ursprungsbefolkning

  ursprungsbefolkning, detsamma som urfolk.
 2. ursprung

  u`rsprung subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ur--sprung-et
  Svensk ordbok
 3. ursprunglig minuskel

  ursprunglig minuskel, senromersk och tidigmedeltida bokskrift, den första av ren minuskelkaraktär, använd för böcker av enklare slag.
 4. ursprungsbeteckning

  ursprungsbeteckning, märke på handelsvaror som anger varifrån de härrör: information som anger ursprunget för en vara eller tjänst, t.ex. i geografiskt hänseende (champagne) eller i fråga om tillverkare (Electrolux).
 5. ursprungsmärkning

  ursprungsmärkning, EU-stadgad märkning av nötkött, fisk och vissa andra livsmedel som anger var produkterna kommer ifrån.
 6. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. ursprunglig

  u`rsprunglig adj. ~t ORDLED: ur--sprung-lig
  Svensk ordbok
 9. ursprungligen

  u`rsprungligen adv. ORDLED: ur--sprung-lig-en
  Svensk ordbok
 10. ursprungsland

  u`rsprungsland subst. ~et ursprungsländer ORDLED: ur-sprungs--land-et
  Svensk ordbok