1. ursprungsbefolkning

  ursprungsbefolkning, detsamma som urfolk.
 2. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 3. ursprung

  u`rsprung subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ur--sprung-et
  Svensk ordbok
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. Thomas A. Edison

  Edison, Thomas Alva, född 11 februari 1847, död 18 oktober 1931, amerikansk uppfinnare och industriman.
 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 8. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 9. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.
 10. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.