1. kakistokrati

  kakistokrati, de sämstas välde eller övermakt i ett samhälle.

 2. Guatemala

  Guatemala, stat i Centralamerika.

 3. efterföljare

  ef`terföljare subst. ~n äv. efterföljarn, plur. ~, best. plur. efterföljarna ORDLED: efter--följ-ar-en
  Svensk ordbok
 4. återställare

  å`terställare subst. ~n äv. återställarn, plur. ~, best. plur. återställarna ORDLED: åter--ställ-ar-en
  Svensk ordbok