1. Arturo Uslar Pietri

  Uslar Pietri, Arturo, 1906–2001, venezuelansk författare och politiker.
 2. demokrat

  demokrat, anhängare av demokratins idéer och ett demokratiskt statsskick; jämför demokrati.
 3. hälsobrunn

  hälsobrunn, hälsokälla, brunn eller källa där vattnet förr ansågs besitta hälsobringande egenskaper, främst genom förekomsten av olika mineralsalter.
 4. Edward D Wood

  Wood, Edward David, Jr, 1922–78, amerikansk filmregissör.
 5. Petr Bezruč

  Bezruč, Petr, egentligen Vladimir Vašek, 1867–1958, tjeckisk författare.
 6. Krimkriget

  Krimkriget pågick 1853–1856.
 7. Orla Bundgård Povlsen

  Bundgård Povlsen, Orla, 1918–82, dansk författare.
 8. Elis Schröderheim

  Schröderheim (före adlandet 1759 Schröder), Elis, 1747–95, ämbetsman, ledamot av Svenska Akademien från 1786.
 9. industrisamhälle

  industrisamhälle, samhälle som utmärks av att industrisektorn är ledande för produktion, sysselsättning och inkomster samt att industrin präglar sociala förhållanden och livsmiljö.
 10. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

  Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST , självständig enhet i Högkvarteret, direkt underställd ÖB.