1. UT

  UT, officiell, postal förkortning för Utah (USA).
 2. ut

  ut, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den lägsta tonen i respektive
 3. UT

  UT, Universal Time, världstid, beteckning för det gängse systemet för noggrann internationell tidsangivelse.
 4. UT

  UT se universaltid
  Svensk ordbok
 5. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok
 6. sista paret ut

  sista paret ut, springlek, detsamma som änkeleken.
 7. Hizb ut-Tahrir

  Hizb ut-Tahrir, Hizb al-Tahrir, politisk-religiös islamistisk organisation grundad i början av 1950-talet.
 8. credo ut intelligam

  credo ut intelligam, ”jag tror för att jag skall förstå”, uttryck hos Anselm av Canterbury (hämtat från den gammallatinska översättningen av Jesaja 7:9).
 9. komma-ut-processen

  komma-ut-processen är ett uttryck för att en person efter en tid börjar tycka att det är positivt eller okej att hon eller han är homosexuell, bisexuell eller en transperson och inte längre försöker dölja det för omvärlden.
 10. in–ut-enhet

  in–ut-enhet, engelska input–output unit, samlingsnamn på anordningar som överför information från en människa eller process till en dator ( inenheter) eller vice versa ( utenheter).