1. UT

  UT, officiell, postal förkortning för Utah (USA).
 2. ut

  ut, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den lägsta tonen i respektive
 3. UT

  UT, Universal Time, världstid, beteckning för det gängse systemet för noggrann internationell tidsangivelse.
 4. ut pictura poesis

  ut pictura poesis, ett citat ur Horatius ”Ars poetica” vilket sammanfattar en viktig sida av den estetiska debatt som ägde rum mellan renässansen och 1700-talets mitt.
 5. Hizb ut-Tahrir

  Hizb ut-Tahrir, Hizb al-Tahrir, politisk-religiös islamistisk organisation grundad i början av 1950-talet.
 6. credo ut intelligam

  credo ut intelligam, ”jag tror för att jag skall förstå”, uttryck hos Anselm av Canterbury (hämtat från den gammallatinska översättningen av Jesaja 7:9).
 7. UT

  UT se universaltid
  Svensk ordbok
 8. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok
 9. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 10. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.