1. utöva

  u`töva verb ~de ~t ORDLED: ut--öv-ar SUBST.: utövande, utövning
  Svensk ordbok
 2. utövande konstnär

  utövande konstnär, inom upphovsrätten benämning på artister såsom skådespelare, musiker och sångare.
 3. utövare

  u`tövare subst. ~n äv. utövarn, plur. ~, best. plur. utövarna ORDLED: ut--öv-ar-en
  Svensk ordbok
 4. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 5. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 6. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 7. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
 8. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 9. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 10. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.