1. utöver

  utö´ver prep. ORDLED: ut--över
  Svensk ordbok
 2. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 4. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 5. imperialism

  imperialism kallas det när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad.
 6. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 7. direkt demokrati

  direkt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i enskilda sakfrågor.
 8. hjärta

  hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem.
 9. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 10. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.