1. utagerande

  utagerande, utåtagerande , engelska acting out, aggressivt beteende, inom psykiatrin betecknat som social beteendestörning.
 2. utagerad

  u`tagerad adj. utagerat ORDLED: ut--ag-er-ad
  Svensk ordbok
 3. sekundärvinst

  sekundärvinst, enligt psykodynamisk teori de förmåner i form av medlidande, omsorger, inflytande eller ekonomisk vinst som varje kroppslig sjukdom och psykisk störning kan medföra.
 4. Malin Isaksson

  Isaksson, Malin, född 1972, författare, sondotter till Ulla Isaksson.
 5. autism

  autism, egentligen autismspektrumtillstånd, tillstånd som karakteriseras av svårigheter med ömsesidig social kommunikation och interaktion samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter.
 6. borderline

  borderline, inom psykiatrin benämning på vissa psykiska personlighetsstörningar.
 7. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 8. överspelad

  ö`verspelad adj. överspelat ORDLED: över--spel-ad
  Svensk ordbok
 9. sak

  sak subst. ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok