1. tvivel

  tvivel, osäkerhet, bristande tillit, men också en kritiskt prövande hållning till tro, vare sig det gäller sanningshalten i information om sakförhållanden eller grunden för att hysa tillit.
 2. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 3. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 4. tvivel

  tvi´vel subst. tvivlet, plur. ~, best. plur. tvivlen ORDLED: tvivl-et
  Svensk ordbok
 5. utvecklingslära

  utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
 6. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.
 7. tro

  tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till viss person; 3) religiöst bestämd livshållning och livstolkning.
 8. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 9. geomagnetism

  geomagnetism, beteckning för fenomen som sammanhänger med det magnetiska fält som observeras vid jordytan och i den jordnära rymden.
 10. skepticism

  skepticism, i allmän mening en tvivlande attityd, i speciell mening en filosofisk åsiktsriktning.