1. utarbeta

  u`tarbeta verb ~de ~t ORDLED: ut--arbet-ar SUBST.: utarbetande, utarbetning
  Svensk ordbok
 2. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 3. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 4. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 5. Malala Yousafzai

  Yousafzai, Malala, född 12 juli 1997, pakistansk bloggare och aktivist för flickors och kvinnors rätt till utbildning, mottagare av Nobels fredspris 2014.
 6. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 7. departement

  departement, del av Regeringskansliet med uppgift att bereda och expediera ärenden som avgörs av regeringen.

 8. Johannes Kepler

  Kepler, Johannes, född 27 december 1571, död 15 november 1630, tysk astronom.
 9. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 10. utarbetad

  u`tarbetad adj. utarbetat ORDLED: ut--arbet-ad
  Svensk ordbok