1. utbe sig

  u`tbe sig äv. u`tbedja sig verb utbad utbett, pres. utber äv. utbeder ORDLED: ut--bed-er, ut--ber SUBST.: utbedjande
  Svensk ordbok
 2. utbetalning

  u`tbetalning subst. ~en ~ar ORDLED: ut--be-tal-ning-en
  Svensk ordbok
 3. utbekomma

  u`tbekomma verb utbekom utbekommit utbekommen utbekomna, pres. utbekommer ORDLED: ut--be-komm-er SUBST.: utbekommande
  Svensk ordbok
 4. utbetalningskort

  u`tbetalningskort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut-be-tal-nings--kort-et
  Svensk ordbok
 5. Institutet för utbetalning av permitteringslöneersättning AB

  Institutet för utbetalning av permitteringslöneersättning AB, sedan 1995 Institutet för utbetalning av partsavtalade ersättningar AB, se IUP.
 6. fråga

  fråga, språkhandling som innebär att den talande utber sig information av lyssnaren.
 7. hettiter

  hettiter, forntida indoeuropeiskt folk i centrala Mindre Asien.
 8. ynnest

  ynn´est subst. ~en ORDLED: ynn-est-en
  Svensk ordbok
 9. gunst

  gunst subst. ~en ~er ORDLED: gunst-en
  Svensk ordbok