1. ute

  ute, stam inom shoshongruppen bland de uto-aztekiska folken.

 2. ute

  2u`te adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. ute

  1u`te adv.
  Svensk ordbok
 4. utegångsdjur

  utegångsdjur, husdjur som ofta utan passning av människan vistas och livnär sig ute i markerna under större delen av året.
 5. uterovesikal

  uterovesikal, som har samband med både livmodern ( uterus) och urinblåsan ( vesica urinaria).
 6. uterushypoplasi

  uterushypoplasi, hypoplasia uteri , underutvecklad, liten uterus (livmoder).
 7. utevarodom

  utevarodom, detsamma som tredskodom.
 8. utevaro

  utevaro, inom processrätten det förhållandet att en part i en rättegång efter kallelse till ett sammanträde varken inställer sig personligen eller låter sig representeras av någon som är behörig att föra hans talan.
 9. uteslutningsprincipen

  uteslutningsprincipen, i atomfysiken principen som styr förekomsten av ekvivalenta partiklar i en atom, se Pauli-principen.
 10. Utena

  Utena, stad i östra Litauen; för belägenhet se landskarta Litauen.