1. utelämna

  u`telämna verb ~de ~t ORDLED: ute--lämn-ar SUBST.: utelämnande, utelämning
  Svensk ordbok
 2. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 3. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 4. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 5. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 6. elektrokemi

  elektrokemi, vetenskapen om samspelet mellan elektricitet och kemiska föreningar.
 7. liknelse

  liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk.
 8. Tusen och en natt

  Tusen och en natt, arabiska Alf layla wa-layla ’Tusen nätter och (därtill) en natt’, en sagosamling vars kärna möjligen kom från Indien men vars tidigaste kända form, den persiska samlingen Hazar afsana, (’De tusen (dvs. många) berättelserna’) på 800-talet översattes till arabiska i Bagdad.
 9. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
 10. elidera

  elidera, utelämna (ett språkljud eller en stavelse).