1. uterus

  uterus, livmoder, en del av den honliga fortplantningskanalen hos djur, hos däggdjur mellan äggledare och slida, i vilken embryot utvecklas under längre eller kortare tid.
 2. uterus

  u´terus subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: uter-us
  Svensk ordbok
 3. uterus bicornis

  uterus bicornis, hos människan benämning på missbildning av uterus (livmodern) som innebär att denna i sin övre del har två hornliknande utbuktningar.
 4. uterushypoplasi

  uterushypoplasi, hypoplasia uteri , underutvecklad, liten uterus (livmoder).
 5. uterusprolaps

  uterusprolaps, prolapsus uteri, detsamma som livmoderframfall, se framfall.
 6. uteruspolyp

  uteruspolyp, utbuktande nybildning i livmoderns slemhinna.
 7. uterusruptur

  uterusruptur, ruptura uteri , detsamma som livmoderbristning.
 8. metra

  metra, vetenskaplig term för livmoder; vanligare är dock benämningen uterus.
 9. extrauteringraviditet

  extrauteringraviditet, medicinsk term för utomkvedshavandeskap.
 10. retroflexion

  retroflexion, inom medicinen term för bakåtböjning, t.ex. retroflexio uteri bakåtböjning av livmodern ( uterus), retroflekterad livmoder.