1. utförlig

  u`tförlig adj. ~t ORDLED: ut--för-lig
  Svensk ordbok
 2. utföra

  u`tföra verb utförde utfört, pres. utför ORDLED: ut--för-de SUBST.: utförande, utföring (till 3); utförsel (till 2)
  Svensk ordbok
 3. utför

  2u´tför adv. ORDLED: ut--för
  Svensk ordbok
 4. utför

  1u´tför prep. ORDLED: ut--för
  Svensk ordbok
 5. utförande

  u`tförande subst. ~t ~n ORDLED: ut--för-and-et
  Svensk ordbok
 6. skiftnyckel

  skiftnyckel, skruvnyckel med ställbar nyckelvidd för anpassning till olika stora, i allmänhet sexkantiga skruvskallar och muttrar.
 7. städ

  städ, underlag, vanligtvis av gjutstål, mot vilket arbetsstycket vilar vid smidesarbete.
 8. skjutmått

  skjutmått, direktvisande mätdon för mätning av längder i intervallet 0 till ca 150 mm, bestående av en fast skala och en rörlig slid, försedd med nonie och med mätskänklar för utvändig och invändig mätning.
 9. guldtacka

  guldtacka, stöpt stycke av massivt guld i form som bestäms av tillverkaren.
 10. apostolisk succession

  apostolisk succession, den obrutna arvsföljd som genom tiderna förbinder kyrkans biskopar med apostlarna genom att de förra är de senares legitima efterträdare.