1. utfall

  utfall kan betyda ett resultat av en beräkning.
 2. utfall

  u`tfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--fall-et
  Svensk ordbok
 3. Nikita Chrusjtjov

  Chrusjtjov, Nikita, född 5 april 1894 (17 april enligt nya stilen), död 11 september 1971, sovjetisk parti- och regeringschef.

 4. Jean von Utfall

  von Utfall, Jean, 1681–1749, sjömilitär, amiral 1742.
 5. utfallsrum

  utfallsrum, inom sannolikhetsteorin mängden av alla möjliga resultat, utfallet, av ett slumpmässigt försök.
 6. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 7. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 8. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 9. utfalla

  u`tfalla verb utföll utfallit utfallen utfallna, pres. utfaller ORDLED: ut--fall-er SUBST.: utfallande; utfall (till 1)
  Svensk ordbok
 10. utfallsprov

  u`tfallsprov subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: ut-falls--prov-et
  Svensk ordbok