1. utfall

  utfall kan betyda ett resultat av en beräkning.
 2. utfall

  u`tfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--fall-et
  Svensk ordbok
 3. Jean von Utfall

  von Utfall, Jean, 1681–1749, sjömilitär, amiral 1742.
 4. utfallsrum

  utfallsrum, inom sannolikhetsteorin mängden av alla möjliga resultat, utfallet, av ett slumpmässigt försök.
 5. utfalla

  u`tfalla verb utföll utfallit utfallen utfallna, pres. utfaller ORDLED: ut--fall-er SUBST.: utfallande; utfall (till 1)
  Svensk ordbok
 6. utfallsprov

  u`tfallsprov subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: ut-falls--prov-et
  Svensk ordbok
 7. utfallsdike

  u`tfallsdike subst. ~t ~n ORDLED: ut-falls--dik-et
  Svensk ordbok
 8. elementarhändelse

  elementarhändelse, inom statistiken benämning på de olika möjliga enskilda utfallen av ett slumpmässigt försök.
 9. förmånstagare

  förmånstagare, den eller de personer som enligt förmånstagarförordnande har rätt till försäkringen eller utfallande försäkringsbelopp.
 10. fördelning

  fördelning, inom statistiken den observerade frekvensen av olika observerade värden för ett datamaterial.