1. utfallsrum

  utfallsrum, inom sannolikhetsteorin mängden av alla möjliga resultat, utfallet, av ett slumpmässigt försök.
 2. utfallsprov

  u`tfallsprov subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: ut-falls--prov-et
  Svensk ordbok
 3. utfallsdike

  u`tfallsdike subst. ~t ~n ORDLED: ut-falls--dik-et
  Svensk ordbok
 4. utfall

  utfall kan betyda ett resultat av en beräkning.
 5. Jean von Utfall

  von Utfall, Jean, 1681–1749, sjömilitär, amiral 1742.
 6. utfalla

  u`tfalla verb utföll utfallit utfallen utfallna, pres. utfaller ORDLED: ut--fall-er SUBST.: utfallande; utfall (till 1)
  Svensk ordbok
 7. utfall

  u`tfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--fall-et
  Svensk ordbok
 8. elementarhändelse

  elementarhändelse, inom statistiken benämning på de olika möjliga enskilda utfallen av ett slumpmässigt försök.
 9. förmånstagare

  förmånstagare, den eller de personer som enligt förmånstagarförordnande har rätt till försäkringen eller utfallande försäkringsbelopp.
 10. Nikita Chrusjtjov

  Chrusjtjov, Nikita, född 5 april 1894 (17 april enligt nya stilen), död 11 september 1971, sovjetisk parti- och regeringschef.