1. utfodra

  u`tfodra verb ~de ~t ORDLED: ut--fodr-ar SUBST.: utfodrande, utfodring
  Svensk ordbok
 2. knölsvan

  knölsvan, Cygnus olor, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen svanar och gäss.
 3. bin

  bin, Apoidea, överfamilj i insektsordningen steklar.

 4. ökenspridning

  ökenspridning innebär att öknar blir större eller att nya öknar bildas.

 5. sniglar

  sniglar, arter landlungsnäckor utan yttre skal.
 6. fodring

  fodring, stående skatt till kronan, införd under 1400-talet.
 7. djurplågeri

  djurplågeri, brott mot allmän ordning som enligt brottsbalken innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande.
 8. steklar

  steklar, Hymenoptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 150 000 arter, varav uppskattningsvis ca 8 800 i Sverige (ca 7 500 beskrivna); antalet obeskrivna arter är dock mycket stort.
 9. chinchillor

  chinchillor, Chinchilla, släkte i gnagarfamiljen harmöss med två arter, liten chinchilla ( Chinchilla lanigera) och stor chinchilla ( Chinchilla chinchilla).
 10. spannmål

  spannmål, säd, gemensamt namn på sädesslagens mogna frukter, i första hand kärnor av stråsädesslagen; spannmål avsedd för förmalning benämns ofta kvarnspannmål.