1. utfodring

  utfodring, matning av husdjur.
 2. utfodring

  u`tfodring subst. ~en ORDLED: ut--fodr-ing-en
  Svensk ordbok
 3. ad libitum

  ad libitum, term i samband med utfodring av husdjur; anger att djuren får äta efter aptit (t.ex. ad lib-utfodring av slaktsvin). Motsatsen är restriktiv utfodring.
 4. fodermarsk

  fodermarsk, ursprungligen en under senmedeltiden hos kungen anställd person som hade tillsyn över hästarnas foder och utfodring.
 5. svansbitning

  svansbitning, abnormt beteende hos svin orsakat av trångt utrymme, brist på strö, dålig ventilation och andra stressfaktorer.
 6. blötutfodring

  blötutfodring, system för utfodring av framför allt slaktsvin, varvid olika fodermedel blandas till en halvflytande gröt.
 7. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.

 8. nödfoder

  nödfoder, hjälpfoder , foder som använts i tider av brist men vars näringsvärde normalt inte är tillfredsställande eller som är för arbetskrävande att samla in.
 9. Hvilans kontrollförening

  Hvilans kontrollförening, bildad 1898, landets första förening för kontroll av mjölkkornas avkastning som ett hjälpmedel för planering av utfodring och avel.
 10. långhalm

  långhalm, halm av tröskad stråsäd.