1. utfråga

  u`tfråga verb ~de ~t ORDLED: ut--fråg-ar SUBST.: utfrågande, utfrågning
  Svensk ordbok
 2. Proteus

  Proteus (grekiska Prōteus), i grekisk myt en havsgud utanför Egyptens kust som ägde siarförmåga men blott med våld kunde fås att använda den.
 3. Kadri Simson

  Simson, Kadri, född 1977, estnisk politiker (centerpartist), ledamot i Europeiska kommissionen sedan 2019. 

 4. Åke Ortmark

  Ortmark, Åke, 1929–2018, radio- och TV-journalist.

 5. Günter Grass

  Grass, Günter, född 16 oktober 1927, död 13 april 2015, tysk författare, Nobelpristagare i litteratur 1999.
 6. nekromanti

  nekromanti, metoden att frammana dödas andar för att utfråga dem om händelser i framtiden.
 7. förhör

  förhör, utfrågning i rättsliga sammanhang för att få fram upplysningar som behövs för att klargöra vad som inträffat.
 8. väljarundersökning

  väljarundersökning, intervju- eller enkätstudie med urval av röstberättigade väljare i samband med politiska val.
 9. konsensuskonferens

  konsensuskonferens, mötesarrangemang vars ändamål är att kritiskt granska kunskapsläget inom ett visst område samt att diskutera vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att bidra till lösningen av problem inom området.
 10. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.