1. utgång

  utgång, grafisk term för rad som avslutar ett textstycke och inte är helt utfylld med text.
 2. utgång

  utgång, inom elektrotekniken den anslutning eller terminal på en elektrisk eller elektronisk krets där utsignalen från kretsen finns tillgänglig.
 3. utgångshastighet

  utgångshastighet, ballistisk term för den hastighet en projektil har då den passerar vapnets mynning, eventuellt efter korrigering för den hastighetsökning som projektilen får genom krutgasernas verkan utanför mynningen.
 4. utgång

  u`tgång subst. ~en ~ar ORDLED: ut--gång-en
  Svensk ordbok
 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 7. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.
 8. Balkankrigen

  Balkankrigen, två militära konflikter på Balkanhalvön 1912–13, vilkas utgång innebar ökad spänning i området och bidrog till utlösandet av första världskriget.
 9. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 10. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.