1. utgång

  utgång, grafisk term för rad som avslutar ett textstycke och inte är helt utfylld med text.
 2. utgång

  utgång, inom elektrotekniken den anslutning eller terminal på en elektrisk eller elektronisk krets där utsignalen från kretsen finns tillgänglig.
 3. utgång

  u`tgång subst. ~en ~ar ORDLED: ut--gång-en
  Svensk ordbok
 4. utgångshastighet

  utgångshastighet, ballistisk term för den hastighet en projektil har då den passerar vapnets mynning, eventuellt efter korrigering för den hastighetsökning som projektilen får genom krutgasernas verkan utanför mynningen.
 5. utgångsrad

  u`tgångsrad subst. ~en ~er ORDLED: ut-gångs--rad-en
  Svensk ordbok
 6. utgångsställning

  u`tgångsställning subst. ~en ~ar ORDLED: ut-gångs--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 7. utgångshastighet

  u`tgångshastighet subst. ~en ~er ORDLED: ut-gångs--hast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. utgångsmarsch

  u`tgångsmarsch subst. ~en ~er ORDLED: ut-gångs--marsch-en
  Svensk ordbok
 9. utgångspunkt

  u`tgångspunkt subst. ~en ~er ORDLED: ut-gångs--punkt-en
  Svensk ordbok
 10. utgångsläge

  u`tgångsläge subst. ~t ~n ORDLED: ut-gångs--läg-et
  Svensk ordbok