1. uthärda

  u`thärda verb ~de ~t ORDLED: ut--härd-ar SUBST.: uthärdande
  Svensk ordbok
 2. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 3. chassidism

  chassidism, chasidism, hassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen.
 4. tolerans

  tolerans, avvikelse från ett angivet mått, t.ex. på en maskindel, som kan tillåtas utan att funktionen riskeras.
 5. Medelhavet

  Medelhavet, Europeiska medelhavet, bihav till Atlanten mellan Europa och Afrika.
 6. baobab

  baobab, apbrödsträd, Adansonia digitata,, art i familjen malvaväxter.
 7. suckulent

  suckulent, växt med tjocka, köttiga blad ( bladsuckulent) eller stammar ( stamsuckulent); i sistnämnda fall saknas blad helt eller är mer eller mindre reducerade.
 8. Abra

  Abra, släkte i den marina musselfamiljen Semelidae med fyra nordiska arter, som är mycket vanliga, främst på grunda lerbottnar.
 9. patient

  patient, person som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad.
 10. tolerans

  tolerans, inom biologi en organisms motståndskraft mot ogynnsamma miljöförhållanden (till exempel hög eller låg temperatur och miljögifter).