1. droppkopek

  droppkopek kallas sådana ryska silvermynt som har oval form.
 2. Brå-kitteln

  Brå-kitteln, kittel från andra århundradet f.Kr., importerad från keltiskt område och funnen i Brå vid Horsens på östra Jylland.
 3. bladmetall

  bladmetall, metall eller metallegering, utvalsad och/eller uthamrad i ytterst tunna blad (ända ned till 0,0001 mm).
 4. fibroelastos

  fibroelastos, nybildning av elastisk och fibrös vävnad.
 5. elasticitet

  elasticitet, i ekonomiska sammanhang ett mått som anger en variabels, vanligen efterfrågans eller utbudets, känslighet för förändringar i någon annan variabel, vanligen priser eller inkomst.
 6. smideskonst

  smideskonst, järnsmide, konstnärlig teknik som är framvuxen ur järnets specifika förutsättningar.
 7. sköld

  sköld, bärbart skivliknande skydd ofta av trä, läder eller metall, för kravallsköldar numera även av plast.
 8. plåtmynt

  plåtmynt, kvadratiska eller rektangulära mynt av koppar, huvudsakligen tillverkade på 1600- och 1700-talen; platt eller plåt var den uthamrade kopparplåt som var utgångsmaterial för myntningen.

 9. elast

  elast, material med snabb och stor elastisk töjbarhet (minst 2 men oftast 5–10 gånger ursprunglig längd) samt snabb och nästan fullständig återhämtningsförmåga.
 10. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.