1. utkant

  u`tkant subst. ~en ~er ORDLED: ut--kant-en
  Svensk ordbok
 2. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 3. savann

  savann kallas en stor slätt med högt gräs och enstaka träd.
 4. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.
 5. galax

  galax är detsamma som stjärnsystem.

 6. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 7. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 8. Shanghai

  Shanghai, stadskommun i Kina, administrativt jämställd med en provins; 6 200 km2, 24,2 miljoner invånare (2016), varav 20,3 miljoner i staden.

 9. fiber

  fiber, långsträckt (ibland flera centimeter lång) och mot ändarna avsmalnande, i färdigutvecklat tillstånd vanligen död växtcell med tjock sekundär cellvägg.
 10. Globe Theatre

  Globe Theatre, den berömda teater i London där flera av Shakespeares största skådespel uruppfördes.