1. utlåtande

  u`tlåtande subst. ~t ~n ORDLED: ut--låt-and-et
  Svensk ordbok
 2. fatwa

  fatwa, fatwā, fetwa, utlåtande eller ”svar” av en mufti eller religiös lärd över en fråga gällande islams regler.
 3. antiziganism

  antiziganism, benämning på rasism riktad mot romer.
 4. betänkande

  betänkande, skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté.
 5. förarbeten

  förarbeten, lagmotiv, lagförarbeten, de officiella dokument som upprättas under utarbetandet av en lag eller annan författning.
 6. Västsaharafrågan

  Västsaharafrågan, benämning på konflikten om f.d. Spanska Sahara (Västsahara).

 7. Emigrationsutredningen

  Emigrationsutredningen, offentlig utredning 1907–13 angående emigrationen från Sverige.
 8. rättspsykiatri

  rättspsykiatri, medicinsk specialitet inom gruppen psykiska sjukdomar med främsta uppgift att göra rättspsykiatriska undersökningar och bedriva rättspsykiatrisk vård.
 9. Uppsala universitet

  Uppsala universitet, Nordens äldsta universitet, grundat 1477.
 10. stormufti

  stormufti, den av staten utsedde och auktoriserade högste rådgivaren om islamisk praxis i ett muslimskt land.