1. utlysa

  u`tlysa verb utlyste utlyst, pres. utlyser ORDLED: ut--lys-er SUBST.: utlysande, utlysning
  Svensk ordbok
 2. nyval

  nyval, val till en parlamentarisk församling sedan den upplösts före mandattidens utgång.
 3. författarstipendium

  författarstipendium kan sökas två gånger årligen hos Sveriges författarfond, som beviljar garanterad författarpenning och utdelar arbets- och resestipendier.
 4. Gough Whitlam

  Whitlam, Gough, 1916–2014, australisk politiker (Labor), premiärminister 1972–75, partiordförande 1967–77.
 5. extra val

  extra val, extraval, nyval, val till riksdagen som kan utlysas av regeringen mellan de ordinarie valen under pågående valperiod och som ska hållas inom tre månader från beslutet (regeringsformen 3:11).
 6. mandatperiod

  mandatperiod, tidsperiod för en vald parlamentarisk församlings uppdrag efter ett val.
 7. majrevolten

  majrevolten, i Frankrike majhändelserna ( les événements de mai 1968), benämning på studentoroligheter, storstrejk och politisk kris i Frankrike i maj–juni 1968.
 8. Harold Wilson

  Wilson, Harold, från 1983 Baron Wilson of Rievaulx (Lord Wilson), 1916–95, brittisk nationalekonom och politiker (Labour), premiärminister 1964–70 samt 1974–76.
 9. monarki

  monarki, statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.
 10. Gabon

  Gabon, republik i västra Centralafrika.