1. sexuellt utnyttjande av barn

  sexuellt utnyttjande av barn, sexualbrott som föreligger i sådana fall då våldtäkt mot barn med hänsyn till omständigheterna vid övergreppet anses som mindre allvarliga.
 2. utnyttjande av barn för sexuell posering

  utnyttjande av barn för sexuell posering, sexualbrott som innebär att någon främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år till att utföra eller medverka i sexuell posering.
 3. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

  sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, brottsbenämning som upphävdes 1 juli 2018.

 4. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 5. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.
 6. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 7. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 8. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 9. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 10. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.