1. utombordsmotor

  utombordsmotor, motoraggregat för framdrivning av båtar och mindre fartyg.
 2. utombordsmotor

  u`tombordsmotor subst. ~n ~er ORDLED: ut-om-bords--mot-or-er
  Svensk ordbok
 3. inudrev

  inudrev, (engelska inboard-outboard drive), motorpaket i vilket backslag, propeller och axiallager är sammanbyggda till en enhet med en fästplatta som passar till akterspegeln på motorbåtar.
 4. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.

 5. utombordare

  u`tombordare subst. ~n äv. utombordarn, plur. ~, best. plur. utombordarna ORDLED: ut-om--bord-ar-en
  Svensk ordbok
 6. aktersnurra

  ak`tersnurra subst. ~n aktersnurror ORDLED: akter--snurr-an
  Svensk ordbok
 7. inombordsmotor

  in`ombordsmotor subst. ~n ~er ORDLED: in-om-bords--mot-or-er
  Svensk ordbok
 8. snurra

  2snurr`a subst. ~n snurror ORDLED: snurr-an
  Svensk ordbok