1. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.
 2. utopi

  utopi, ideal som inte går att förverkliga, ofta ett samhällsideal.
 3. utopisk socialism

  utopisk socialism, gängse benämning, i grunden negativ, på den art av politiskt tänkande som utvecklades framför allt under 1800-talets förra hälft av tänkare som Robert Owen, Henri de Saint-Simon och Charles Fourier.
 4. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 5. dystopi

  dystopi, i litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle, t.ex. Aldous Huxleys ”Brave New World” (1932; ”Du sköna nya värld”), Karin Boyes ”Kallocain” (1940) och George Orwells ”1984” (1949).
 6. utopi

  utopi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: utop-in
  Svensk ordbok
 7. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 8. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 9. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 10. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.