1. utpeka

  u`tpeka verb ~de ~t ORDLED: ut--pek-ar SUBST.: utpekande, utpekning
  Svensk ordbok
 2. deiktisk

  deiktisk, grammatisk term, se deixis.
 3. demonstrativa adverb

  demonstrativa adverb, adverb som används deiktiskt eller anaforiskt, i svenskan t.ex. här, där, hit, dit, nu, då, därför, här- eller där- jämte preposition.
 4. angivare

  angivare, person som informerar rättsväsendet om verkliga eller påstådda brott.
 5. nävgäld

  nävgäld (egentligen ’avgift per näsa’), benämning på skilda medeltida skatter i Norden.
 6. Lasaros

  Lasaros ( Lasarus), en man som enligt Johannesevangeliet 11 bodde med sina systrar Marta och Maria i Betania och som av Jesus uppväcktes från de döda.
 7. paradigm

  paradigm, böjningsschema, i språkvetenskapen uppställning av ett ords alla böjningsformer som ett mönster för alla andra ord av samma deklination eller konjugation.
 8. Johannes Döparen

  Johannes Döparen, judisk domsprofet och botpredikant.
 9. Haim Steinbach

  Steinbach, Haim, född 1944, israelisk-amerikansk konstnär.
 10. jämförande reklam

  jämförande reklam, term inom marknadsföringslagstiftningen.