1. utredare

  u`tredare subst. ~n äv. utredarn, plur. ~, best. plur. utredarna ORDLED: ut--red-ar-en
  Svensk ordbok
 2. utreda

  u`treda verb utredde utrett, pres. utreder ORDLED: ut--red-er SUBST.: utredande, utredning
  Svensk ordbok
 3. torskartade fiskar

  torskartade fiskar, Gadiformes, ordning egentliga benfiskar med ca 480 arter i ca 14 familjer (familjeindelningen varierar).
 4. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 5. Gaussfördelning

  Gaussfördelning, äldre benämning på normalfördelning.
 6. Kerstin Wigzell

  Wigzell, Kerstin, född Largell 1945, socionom, utredare, administratör.
 7. Plast- & Kemiföretagen

  Plast- & Kemiföretagen, branschorganisation för producenter och leverantörer inom plast- och kemikaliesektorn.
 8. Margareta Wadstein

  Wadstein, Margareta, 1945–2004, jurist, Diskrimineringsombudsman (DO) 1998–2004.
 9. Per Holmberg

  Holmberg, Per, 1925–95, ekonom och utredare.
 10. Lars Haikola

  Haikola, Lars, född 1947, universitetskansler, chef för Högskoleverket 2010–13, chef för universitetskanslersämbetet sedan 2013.