1. utredare

  u`tredare subst. ~n äv. utredarn, plur. ~, best. plur. utredarna ORDLED: ut--red-ar-en
  Svensk ordbok
 2. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 3. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 4. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 6. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 7. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 8. yttrandefrihetsgrundlagen

  yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, en särskild grundlag till skydd för yttrandefriheten i bl.a. radio, television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt för webbplatser på internet.

 9. Donbasskonflikten

  Donbasskonflikten, väpnad konflikt i östra Ukraina med aktivt deltagande av Ryska federationen, vilken inleddes 2014. 

 10. reaktionstid

  reaktionstid, den tid det tar för en person att reagera på yttre stimulus, t.ex. att trycka på en knapp efter en ljud- eller ljussignal.