1. utrota

  u`trota verb ~de ~t ORDLED: ut--rot-ar SUBST.: utrotande, utrotning
  Svensk ordbok
 2. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 4. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 5. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 6. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.
 7. DDT

  DDT är ett bekämpningsmedel mot insekter.
 8. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.

 9. vombater

  vombater, Vombatidae, familj fåframtandade pungdjur med tre arter i östra Australien och på Tasmanien.
 10. fattigdom

  fattigdom innebär en orimligt låg levnadsstandard.