1. utstaka

  u`tstaka verb ~de ~t ORDLED: ut--stak-ar SUBST.: utstakande, utstakning
  Svensk ordbok
 2. determinera

  determinera, bestämma, fastställa, förutbestämma.
 3. odlingsgräns

  odlingsgräns, administrativ gräns i Norrbottens och Västerbottens län mellan fjälltrakter och för odling lämpade områden, definitivt utstakad på 1870- och 1880-talen i samband med avvittringen.
 4. epigenetisk utveckling

  epigenetisk utveckling, stegvis utveckling genom en serie stadier.
 5. internationell politik

  internationell politik, sammanfattande benämning på staters utrikespolitik och ömsesidiga relationer; även benämning på den vetenskap som behandlar dessa, också kallad internationella relationer.
 6. Europarådets sociala stadga

  Europarådets sociala stadga, överenskommelse mellan Europarådets medlemsstater i syfte att främja det ekonomiska och sociala framåtskridandet och att höja levnadsstandarden i medlemsstaterna.
 7. Kadima

  Kadima, israeliskt politiskt parti.
 8. avvittring

  avvittring, uppdelning av mark mellan kronan och enskilda.
 9. Demokratiska partiet

  Demokratiska partiet, politiskt parti i USA.
 10. Hassan Rohani

  Rohani, Hassan, född 1948, iransk politiker, president sedan 2013.