1. kolvborr

    kolvborr, kolvprovtagare, anordning för upptagning av ostörda prover av finkornig jord, främst lera men också silt.
  2. kort

    2kort [kort´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kort-et
    Svensk ordbok