1. förtida uttag

  förtida uttag, möjlighet i det tidigare ATP-systemet till uttag av ålderspension i åldern 61–64 år.
 2. uttag

  u`ttag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--tag-et
  Svensk ordbok
 3. beskattning

  beskattning, uttagande av skatt.
 4. djäknepenning

  djäknepenning, avgift uttagen från de jordägande i en socken för att betala djäknarnas utbildning.
 5. vridtransformator

  vridtransformator, transformator vars utspänning kan varieras praktiskt taget steglöst.
 6. sammanlagring

  sammanlagring, inom eldistributionen benämning på fenomenet att maximibelastningen från ett antal elabonnenter är mindre än summan av deras största uttag.
 7. övertrassering

  övertrassering, överdragning, uttag av större penningsumma än den som finns tillgänglig på ett konto eller överskridande av ett avtalat kreditbelopp, vanligen checkräkningskredit.
 8. plocktruck

  plocktruck, speciellt anpassad truck för plockning i lager, dvs. uttag av enskilda kollin från en enhetslast, t.ex. lastpall, där truckföraren utför plockningsarbetet.
 9. motbok

  motbok, bankbok, av en bank utfärdad värdehandling i form av en anteckningsbok i vilken insättningar och uttag på ett konto noteras av banken.
 10. allmänna mål

  allmänna mål, utsökningsrättsliga mål i första instans hos Kronofogden om uttagande av fordringar avseende t.ex. skatter, böter och studiemedel.