1. uttagsautomat

  uttagsautomat, automat där en banks kontoinnehavare med ett magnetkort och en personlig kod kan göra sedeluttag.
 2. uttagsautomat

  u`ttagsautomat subst. ~en ~er ORDLED: ut-tags--auto-mat-en
  Svensk ordbok
 3. förtida uttag

  förtida uttag, möjlighet i det tidigare ATP-systemet till uttag av ålderspension i åldern 61–64 år.
 4. uttag

  u`ttag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--tag-et
  Svensk ordbok
 5. beskattning

  beskattning, uttagande av skatt.
 6. allegat

  allegat, bokföringsunderlag i form av en verifikation, t.ex. ett kvitto.
 7. djäknepenning

  djäknepenning, avgift uttagen från de jordägande i en socken för att betala djäknarnas utbildning.
 8. vridtransformator

  vridtransformator, transformator vars utspänning kan varieras praktiskt taget steglöst.
 9. sammanlagring

  sammanlagring, inom eldistributionen benämning på fenomenet att maximibelastningen från ett antal elabonnenter är mindre än summan av deras största uttag.
 10. övertrassering

  övertrassering, överdragning, uttag av större penningsumma än den som finns tillgänglig på ett konto eller överskridande av ett avtalat kreditbelopp, vanligen checkräkningskredit.