1. uttalad

  u`ttalad adj. uttalat ORDLED: ut--tal-ad
  Svensk ordbok
 2. uttal

  uttal, sätt att frambringa språkljud eller kombinationer därav i ord och fraser jämte det sätt på vilket ett språk talas.
 3. glagolitisk skrift

  glagolitisk skrift, glagolitiska, slavernas äldsta alfabet.
 4. Belarus

  Belarus, Vitryssland, stat i östra Europa.

 5. bulgariska

  bulgariska, sydslaviskt språk, officiellt språk i Bulgarien.
 6. rasism

  rasism är en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut.
 7. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
 8. koptiska

  koptiska, ett språk som var talspråk i Egypten då kristendomen slog igenom.
 9. Hongkong

  Hongkong, Hongkong Xianggang, speciell administrativ region i Kina, söder om provinsen Guangdong; 1 104 km2, 7,3 miljoner invånare (2016).

 10. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.