1. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 2. uttrycka

  u`ttrycka verb uttryckte uttryckt, pres. uttrycker ORDLED: ut--tryck-er SUBST.: uttryckande; uttryck
  Svensk ordbok
 3. uttryck

  uttryck, flertydig term som används i språkvetenskap, semantik, estetik m.fl. vetenskaper.
 4. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (28 stater från och med 2013).

 5. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 6. indexikala uttryck

  indexikala uttryck, språkliga uttryck vilkas syftning eller referens varierar med yttrandetillfället, se deixis.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. dharma

  dharma, pali dhamma, är i all indisk kultur en central term för den moraliska lagen, speciellt de religiösa lärorna och de regler man skall följa.
 9. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 10. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.