1. uttrycklig

  u`ttrycklig adj. ~t ORDLED: ut--tryck-lig
  Svensk ordbok
 2. uttryckligen

  u`ttryckligen adv. ORDLED: ut--tryck-lig-en
  Svensk ordbok
 3. uttryck

  uttryck, flertydig term som används i språkvetenskap, semantik, estetik m.fl. vetenskaper.
 4. indexikala uttryck

  indexikala uttryck, språkliga uttryck vilkas syftning eller referens varierar med yttrandetillfället, se deixis.
 5. uttrycka sig

  u`ttrycka sig verb uttryckte uttryckt, pres. uttrycker ORDLED: ut--tryck-er
  Svensk ordbok
 6. uttrycka

  u`ttrycka verb uttryckte uttryckt, pres. uttrycker ORDLED: ut--tryck-er SUBST.: uttryckande; uttryck
  Svensk ordbok
 7. uttryck

  u`ttryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--tryck-et
  Svensk ordbok
 8. Eliel Saarinen

  Saarinen, Eliel, 1873–1950, finländsk arkitekt, professors namn 1919, från 1923 verksam i USA.
 9. inkommensurabel

  inkommensurabel, matematisk term.
 10. Paul Claudel

  Claudel, Paul, född 6 augusti 1868, död 23 februari 1955, fransk diplomat och författare, 1946 invald i Franska akademien; bror till Camille Claudel.