1. utvärdera

  u`tvärdera verb ~de ~t ORDLED: ut--värd-er-ar SUBST.: utvärderande, utvärdering
  Svensk ordbok
 2. dragprovning

  dragprovning, ett av materialteknikens viktigaste provningsförfaranden.
 3. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 4. Romfördraget

  Romfördraget, egentligen Fördraget om upprättande av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (engelska EEC), undertecknat i Rom 1957 av representanter för Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna.
 5. statistik

  statistik, dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras.
 6. Unionsfördraget

  Unionsfördraget, även Maastrichtfördraget, egentligen Fördraget om europeisk union (engelska Treaty on European Union, TEU), undertecknades 1992 och trädde i kraft 1993.
 7. miljökvalitetsmål

  miljökvalitetsmål, nationella mål för att öka och säkerställa miljökvaliteten, antagna av riksdagen 1999.
 8. Amsterdamfördraget

  Amsterdamfördraget, egentligen Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om förändringar i EU:s konstituerande fördrag, Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), samt de tre gemenskapsfördragen Romfördraget (EG-fördraget), EURATOM-fördraget samt EKSG-fördraget.
 9. Maria Montessori

  Montessori, Maria, född 31 augusti 1870, död 6 maj 1952, italiensk läkare och barnpedagog.
 10. Horatio Herbert Kitchener

  Kitchener, Horatio Herbert, från 1914 Earl Kitchener of Khartoum and of Broome (Lord Kitchener), 1850–1916, brittisk militär, fältmarskalk 1909.