1. utvidga

  u`tvidga verb ~de ~t ORDLED: ut--vidg-ar SUBST.: utvidgande, utvidgning
  Svensk ordbok
 2. Saul Bellow

  Bellow, Saul, 1915–2005, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1976.
 3. dilatator

  dilatator, ett instrument som används för att utvidga ett hålformigt organ eller en kroppsöppning.
 4. familj

  familj. Familjen är i de flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Den är grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan familjemedlemmarna.
 5. dilatator

  dilatator, läkemedel vars verkan innebär en vidgning av blodkärl eller luftrör.
 6. lövgrodor

  lövgrodor, Hylidae, familj groddjur som omfattar ca 630 arter och förekommer i Nord- och Sydamerika, Västindien, Eurasien, norra Afrika, Nya Guinea och Australien.
 7. Ludvig XII

  Ludvig XII (franska Louis XII), kallad ”folkets fader” (le Père du Peuple), 1462–1515, kung av Frankrike från 1498 och av Neapel (egentligen fastlandsriket Sicilien) 1501–04.

 8. dilatera

  dilatera, utvidga, inom biologi och medicin bl.a. av en hålrumsförsedd anatomisk struktur, t.ex. en artär.
 9. dionysiskt kulturmönster

  dionysiskt kulturmönster, livsstil som kännetecknas av känsloengagemang, strävan att utvidga individuella erfarenheter och bryta vardagsrutiner, jämför apolloniskt kulturmönster och apollinsk.
 10. sjöpennor

  sjöpennor, Pennatulacea, ordning koralldjur som omfattar 14 familjer och förekommer i alla hav.