1. utvidga

  u`tvidga verb ~de ~t ORDLED: ut--vidg-ar SUBST.: utvidgande, utvidgning
  Svensk ordbok
 2. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 3. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 4. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 5. stora smällen

  stora smällen (från engelskans ’big bang’) är namnet på universums födelse för 13,8 miljarder (13 800 000 000) år sedan.

 6. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 7. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 8. EU

  EU, förkortning för Europeiska unionen, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (28 stater från och med 2013).
 9. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (28 stater från och med 2013).

 10. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.