1. uvular

  uvular, språkljud som bildas med gomspenen (uvula).
 2. uvular

  2uvula´r subst. ~en ~er ORDLED: uvul-ar-en
  Svensk ordbok
 3. uvular

  1uvula´r adj. ~t ORDLED: uvul-ar
  Svensk ordbok
 4. uvula

  uvula, uvula palatina, vetenskaplig benämning på gomspene.
 5. skorrning

  skorrning, användning av bakre r, ”tungrots- r”.
 6. uvulektomi

  uvulektomi, operativt avlägsnande av gomspenen (uvula).
 7. gomspene

  gomspene, uvula palatina, liten tappformig nedhängande struktur i mjuka gommen, baktill i munhålan, bestående av slemhinna, bindväv och muskulatur.
 8. snarkning

  snarkning, störande ljud som uppträder vid inandning under sömn och beror på att övre luftvägarna delvis är förträngda.
 9. dorsouvular

  dorsouvular, konsonantljud som bildas genom att tungryggen ( dorsum linguae) bildar förträngning eller avspärrning mot mjuka gommens bakre spets ( uvula).
 10. vibrant

  vibrant, tremulant, ”rullande” r-ljud som bildas genom att tungspetsen eller tungspenen (uvula) sätts i vibration av utåtgående luftström.