1. väbel

  väbel, sedan 1500-talet lägre befälsperson med uppgift att upprätthålla ordning, verkställa bestraffningar eller förestå häkte, t.ex. regementsväbel.
 2. väbel

  vä´bel subst. ~n väblar ORDLED: väbl-ar
  Svensk ordbok
 3. fältväbel

  fäl`tväbel subst. ~n fältväblar ORDLED: fält--väbl-ar
  Svensk ordbok