1. väck

  väck adv.
  Svensk ordbok
 2. väckelserörelser

  väckelserörelser, religiösa massrörelser som kännetecknas av omvändelse, förändring av livsmönster och ofta karismatiska yttringar (jämför karismatisk rörelse).
 3. väckelsesång

  väckelsesång, den sångtradition som har utvecklats inom väckelse- och frikyrkorörelser alltsedan pietismen.
 4. väckarur

  väckarur, ur med signalanordning som kan aktiveras på ett i förväg bestämt klockslag.
 5. Väckelsång

  Väckelsång, församling i Växjö stift, Tingsryds kommun, Småland (Kronobergs län); 1 577 invånare (2016).

 6. Väckelsång

  Väckelsång, tätort i Tingsryds kommun, Småland (Kronobergs län), 35 km söder om Växjö; 945 invånare (2016).

 7. väcka

  2väck`a subst. ~n väckor ORDLED: väck-an
  Svensk ordbok
 8. väckare

  väck`are subst. ~n äv. väckarn, plur. ~, best. plur. väckarna ORDLED: väck-ar-en
  Svensk ordbok
 9. väckelse

  väck`else subst. ~n ~r ORDLED: väck-els-en
  Svensk ordbok
 10. väcka

  1väck`a verb väckte väckt, pres. väcker ORDLED: väck-er SUBST.: väckande, väckning
  Svensk ordbok