1. väcka

  2väck`a subst. ~n väckor ORDLED: väck-an
  Svensk ordbok
 2. väcka

  1väck`a verb väckte väckt, pres. väcker ORDLED: väck-er SUBST.: väckande, väckning
  Svensk ordbok
 3. väckarur

  väckarur, ur med signalanordning som kan aktiveras på ett i förväg bestämt klockslag.
 4. väckare

  väck`are subst. ~n äv. väckarn, plur. ~, best. plur. väckarna ORDLED: väck-ar-en
  Svensk ordbok
 5. väckarklocka

  väck`arklocka subst. ~n väckarklockor ORDLED: väck-ar--klock-an
  Svensk ordbok
 6. väckelse

  väck`else subst. ~n ~r ORDLED: väck-els-en
  Svensk ordbok
 7. väck

  väck adv.
  Svensk ordbok
 8. Suzanne Brøgger

  Brøgger, Suzanne, född Preis 1944, dansk författare.
 9. Vädersolstavlan

  Vädersolstavlan, målning ursprungligen utförd av Urban målare 1535 på uppdrag av Olaus Petri, som ville dokumentera halofenomenet som tolkades som ett järtecken.
 10. Sharpevillemassakern

  Sharpevillemassakern, massaker i samband med en fredlig demonstration i det svarta bostadsområdet Sharpeville utanför staden Vereeniging i Transvaal, Sydafrika.